Onze school

Opvoedingsproject

Missie

Technische Scholen Mechelen maakt sinds januari 2020 deel uit van de vzw KOMO: 18 lagere scholen, 4 secundaire scholen en een internaat. Deze groep van scholen is opgedeeld in verschillende Lokale Bestuurscomités, waaronder LBC Technische Scholen Mechelen. Meer info vind je op komo.be 

Technische Scholen Mechelen bestaat uit drie campussen in Mechelen, met elk hun eigen doelgroep:

  • Secundair onderwijs eerste graad op campus Onder den Toren
  • Secundair tweede en derde graad op campus Jef Denyn
  • Deeltijds secundair onderwijs centrum voor Leren en Werken op campus Merode

Wij richten ons sinds 1903 op techniek en wetenschap als hefboom naar een succesvolle loopbaan. Hiervoor kunnen wij beroep doen op jarenlange ervaring. Onze nauwe samenwerking met de bedrijfswereld en met andere onderwijspartners stimuleert innovatie,  creativiteit en groei.

Als christelijk geïnspireerde school willen we een plek zijn waar verschillende culturen zich thuis kunnen voelen. Diversiteit vinden we een meerwaarde in de ontwikkeling van jongeren.

In de eerste graad zorgen wij voor een brede basisvorming en een eerste kennismaking met STEM-technieken én STEM-wetenschappen. Een aparte campus biedt deze jongeren de nodige geborgenheid.

Onze tweede en derde graad heeft een breed aanbod STEM-richtingen (wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde), STEM-media, Media Design en integrale veiligheid.

Vanuit een breed studieaanbod bereiden wij voor op:

  • master- of bacheloropleidingen;
  • graduaat (HBO5);
  • specialisatiejaar secundair na secundair (Se-n-Se);
  • arbeidsmarkt.

Visie

Persoonlijke ontwikkeling staat centraal: ons gevarieerd studieaanbod sluit aan bij diverse competenties en talenten. Op die manier bieden we de nodige slaagkansen voor élke leerling.  In onze school zijn de diverse studierichtingen gelijkwaardig en krijgt iedereen gelijke kansen. We rekenen op de inzet en ambitie van elke leerling om de nodige kennis te verwerven en vaardigheden te ontwikkelen.

Eén van onze belangrijkste opdrachten is om ervoor te zorgen dat leerlingen zich “goed in hun vel” voelen op school. We willen ons enthousiasme met hen delen en we zijn begaan met hun mentaal en fysiek welbevinden.

Door het toepassen van onze brede basiszorg slagen we erin om een positief en stimulerend leef- en leerklimaat te creëren, waarin rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen. Naast ondersteuning voorzien we voldoende uitdagingen om leerlingen zelfstandig en creatief te laten zoeken naar oplossingen of nieuwe ontwerpen. We zetten dan ook in op technologische vernieuwingen.

Jongeren voorbereiden op de toekomst vraagt ook om hen te leren functioneren in diverse situaties. Hiervoor hebben zij nood aan duidelijkheid. Dankzij de nodige structuur en discipline leren zij als jongvolwassenen om hun verantwoordelijkheid op te nemen en hun doel te bereiken.

Wederzijds respect en verbondenheid zijn voor ons de bouwstenen voor solidariteit en openheid. Als het fout loopt, kiezen we voor een herstelgerichte benadering. Hierbij zien we zowel de eerlijkheid van alle betrokkenen maar ook een goede communicatie als voorwaarden voor nieuwe kansen. Wie een nieuwe kans krijgt, voelt waardering en dat herstelt het zelfvertrouwen van onze jongeren.

Door samenwerking en participatie realiseren we de nodige stabiliteit in onze dagelijkse werking. Betrokkenheid van de leerlingen en hun ouders helpt ons om ruimer te denken over onze opvoedingstaak.

Met de steun van de ouders zorgt onze school ervoor dat élke leerling over een eigen laptop beschikt. Integratie van ICT in het leerproces en in de communicatie geeft al onze leerlingen de kans om te groeien in digitale geletterdheid.

Onze school wil zoveel mogelijk de link leggen tussen school en maatschappij. Dit doen we o.a. via projectmatig werken, het rijke aanbod aan buitenschoolse activiteiten, initiatieven over de grenzen, opdrachten met onderwijspartners en stages in bedrijven. Burgerzin en duurzame ontwikkeling vinden we hierbij belangrijke engagementen.

Wij willen een school zijn waar passie en plezier in balans zijn met ontdekking en ontwikkeling…

Je ontdekt je talenten en interesses. Je ontwikkelt je zelfvertrouwen en krijgt hulp bij het kiezen van een studierichting die aansluit bij je competenties. Met inzet en ambitie neem je stap voor stap je leerproces in eigen handen.

Positief zijn en energie uitstralen werkt aanstekelijk. Het helpt je om je dromen na te jagen. Door de liefde voor hun vak maken ook je leerkrachten je hongerig naar meer.

Je wordt uitgedaagd om zelfstandig en creatief te zoeken naar oplossingen of nieuwe ontwerpen. Fouten prikkelen je om nieuwe inzichten te ontwikkelen. Je maakt kennis met technologische en wetenschappelijke vernieuwingen. 

Durf jezelf zijn, zo is er maar één. Je ‘goed in je vel’ voelen op school is belangrijk: je mentaal en fysiek welbevinden staat voorop. Een gezonde geest in een gezond lichaam …

Goede afspraken maken goede vrienden. Dankzij de nodige structuur en discipline leer je je verantwoordelijkheid opnemen om zo je doel te bereiken.

Respect voor jezelf. Respect voor anderen. Respect voor je omgeving. Wederzijds respect en verbondenheid zijn de bouwstenen voor solidariteit en openheid.

Niemand is perfect. Fouten maken mag. Ze toegeven is klasse. Eerlijkheid opent deuren en geeft je de kans om te verbeteren. Het is ook de basis voor duidelijkheid en gelijkwaardigheid.

Een goede communicatie lost veel op. Geef elkaar de kans om te spreken, maar luister ook actief naar wat de andere zegt. Zo leer je je te verplaatsen in de andere. Door duidelijk en open te communiceren, krijg je verdraagzaamheid en respect.

1 + 1 = 3. Als je samenwerkt is het resultaat hoger dan de optelsom. Via groepswerk leer je ideeën uitwisselen en luisteren naar elkaar. Je leerkracht is hierbij jullie coach. 

Geverifieerd door MonsterInsights