Onze school

Veelgestelde vragen

Inschrijven

Alle info rond inschrijvingen in de eerste graad, vind je hier.
Voor de tweede en derde graad kan je hier terecht.

Enkel in het eerste jaar hebben broers en zussen voorrang op andere leerlingen.

Eens je bent ingeschreven in onze school, is deze inschrijving geldig voor je volledige schoolloopbaan. Op het einde van het schooljaar wordt er wel een herbevestiging van de inschrijving gevraagd. Om de organisatie vlot te laten verlopen, vragen wij aan de eigen leerlingen om voor 4 juli hun studiekeuze bekend te maken.

Leerlingen die vanuit onze eerste graad naar de tweede graad willen komen, zijn automatisch ingeschreven, maar moeten hun inschrijving komen bevestigen en attesten binnenleveren voor 4 juli. Hou er rekening mee dat sommige studierichtingen snel volzet zijn.

Om je in te schrijven in het Centrum voor Leren & Werken kan je hier terecht.

Start schooljaar

Klik hier voor meer informatie.

Je kan een kastje huren waarin je je boeken kwijt kan.
De huurprijs voor een schooljaar bedraagt €15 + €7 waarborg.
Je hoeft hiervoor geen geld mee te brengen, alles wordt verrekend op de schoolrekening.

De leerlingen van het eerste jaar worden in de refter verwelkomd door hun klassenleraar. Je kan hem of haar vergelijken met de juf of meester van de lagere school. Met al je vragen kan je bij hem of haar terecht.

 • De leerlingen van 1A blijven de eerst 2u bij hun klassenleraar, die hen verwelkomt en de school voorstelt.
 • De leerlingen van 1B krijgen tijdens de voormiddag workshops rond algemene vakken en techniek. Op basis van de indrukken van de voormiddag en de rapportgegevens maken we een eerste samenstelling van de klasgroepen.

OKAN-leerlingen worden verwelkomd op de speelplaats. Ze doen leuke kennismakingsactiviteiten en krijgen een rondleiding in de school.

Leerlingen van het tweede jaar kunnen aan de ramen van de refter kijken bij wie ze in de klas zullen zitten. We vragen onze leerlingen om nieuwe leerlingen hartelijk en gastvrij op te vangen. Ook zij maken eerst kennis met hun nieuwe klassenleraar.  

 • De leerlingen van 2A hebben de ganse voormiddag een onthaalvoormiddag. Hiervoor brengen zij zelf een foto, knutselgerief en tijdschriften mee.
 • De leerlingen van 2B krijgen tijdens de eerste twee uren uitleg van hun klassenleraar. Ze leren elkaar kennen en bespreken de voorwaarden om een goede klasgroep te vormen. Vanaf het derde lesuur volgen ze het normale uurrooster.

Op campus Jef Denyn verwachten we op woensdag 1 september alle leerlingen in de tweede- en derdegraadsschool. Alle derdejaars TSO en BSO worden verwacht om 8.30 uur en alle vierdejaars TSO en BSO om 9.20 uur. Het vijfde jaar TSO en BSO start om 10.20 uur. De zesde en zevende jaren TSO en BSO en Se-N-Se beginnen om 10.20 uur. De eerste schooldag eindigen de lessen voor iedereen om 12.00 uur.

Als je in de loop van het schooljaar instapt, word je opgevangen door leerlingenbegeleiding.

Raadpleeg het schoolreglement hier in PDF-formaat.

Je stapt de school binnen met je fiets of bromfiets aan de hand. Je laat je fiets of bromfiets nooit achter op de speelplaats of in de straten rond de school. Op school zijn fietsenbergingen, voorzien van camerabewaking. Zet je fiets of bromfiets daar en zorg ervoor dat hij OP SLOT is. Laat geen waardevolle spullen achter: de school is niet aansprakelijk voor diefstal.

Op een eerste schooldag worden je altijd wel wat vragen gesteld en krijg je informatie meegedeeld. Papier en schrijfgerief heb je zeker nodig.
Vergeet je boekentas niet: je neemt al heel wat zaken mee naar huis.

1ste graad:

Het LO-shirt zal worden aangerekend via de schoolrekening.

2de en 3de graad:

Werkkledij en een LO-shirt worden verplicht aangekocht via de webshop.

 • Voor de lessen Lichamelijke Opvoeding heb je een zwarte sportshort en twee paar sportschoenen nodig.
  Je sportschoenen voor de binnensporten mogen geen zwarte loopzolen hebben.
 • In de praktijklessen heb je ook gereedschap nodig. Hiervoor kan je ook in de webshop terecht, maar je bent vrij om dit elders aan te kopen.

Alleen de leerlingen die toelating hebben van hun ouders en van de school mogen de school verlaten tijdens de middagpauze. Voor de eerste en tweede graad komen enkel de leerlingen die binnen de Mechelse ring wonen en thuis gaan eten in aanmerking om de school ’s middags te verlaten. De ouders geven hun toestemming aan op het inschrijvings- of herbevestigingsformulier van de school.

De school verlaten tijdens de middag, zonder deze toelating, beschouwen wij als spijbelen. Wie in de school blijft, eet het middagmaal op in de refter. Leerlingen krijgen een vaste plaats toegewezen en zijn in de refter aanwezig op het afgesproken tijdstip. Elke middag wordt er controle uitgevoerd op je aanwezigheid in de refter. Leerlingen van de derde graad mogen tijdens de middagpauze de school wel verlaten, mits voorafgaande toestemming van de ouders.

Kosten en studietoelagen

De algemene voorwaarden

 • Studeren aan een door de Vlaamse gemeenschap ingerichte, gesubsidieerde of erkende instelling;
 • Leerplichtig zijn en voltijds onderwijs volgen of niet meer leerplichtig zijn;
 • Het voorgaande leerjaar met vrucht beëindigd hebben en een hoger leerjaar volgen (behoudens uitzonderingen);
 • Bovendien mag men slechts éénmaal niet geslaagd zijn.

Financiële voorwaarden

Het inkomen van de leerling en/of het inkomen van de personen van wie hij/zij ten laste is mag een bepaald barema niet overschrijden.

Meer info?

Wij trachten de schoolkosten over het hele schooljaar te spreiden. Voor de herfstvakantie is er een eerste factuur met de eventueel via het schoolmagazijn aangekochte gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Eind december is er dan een tweede factuur met de afrekening van het eerste trimester. Een derde schoolrekening is er voor de paasvakantie. Een vierde en laatste rekening is er eind juni. Wij verwachten dat elke factuur tijdig binnen de 30 dagen na factuurdatum en volledig betaald wordt.

Tot de verplichte uitgaven behoren enerzijds uitgaven die noodzakelijk zijn voor een bepaalde studierichting, bijvoorbeeld gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen, specifieke werkboeken, het betalen van kopieën,… . Voor elke klas plannen we culturele voorstellingen en organiseren we een sportdag. Klassen nemen deel aan projecten en/of leggen binnen hun optie bedrijfsbezoeken af. De directie controleert de relevantie en overlegt de activiteiten met de Schoolraad. Je ontvang bij elke activiteit een brief met informatie rond de praktische afspraken en de geplande onkosten. Tenslotte zijn er nog uitgaven voor de schoolagenda, de examen- en toetsenblaadjes, de turnkledij en werkkledij voorzien van het TSM-logo.

In bijlage bij ons schoolreglement vind je per klas en onderwijsrichting (in het voorbije schooljaar) een lijst met financiële bijdragen. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven en is gebaseerd op de werkelijke uitgaven die het voorbije schooljaar op jaarbasis gemiddeld werden aangerekend aan elke leerling. Deze bedragen zijn richtinggevend en kunnen uiteraard afwijken van de rekening die zal worden toegestuurd voor het huidige schooljaar.

Lessen

LesurenMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
18:30 – 9:208:30 – 9:208:30 – 9:208:30 – 9:208:30 – 9:20
29:20 – 10:109:20 – 10:109:20 – 10:109:20 – 10:109:20 – 10:10
Pauze10:10 – 10:2510:10 – 10:2510:10 – 10:2010:10 – 10:2510:10 – 10:25
310:25 – 11:1510:25 – 11:1510:20 – 11:1010:25 – 11:1510:25 – 11:15
411:15 – 12:0511:15 – 12:0511:10 – 12:0011:15 – 12:0511:15 – 12:05
Middagpauze12:05 – 13:0012:05 – 13:00 12:05 – 13:0012:05 – 13:00
513:00 – 13:5013:00 – 13:50 13:00 – 13:5013:00 – 13:50
613:50 – 14:4013:50 – 14:40 13:50 – 14:4013:50 – 14:40
Pauze14:40 – 14:5014:40 – 14:50 14:40 – 14:5014:40 – 14:50
714:50 – 15:4014:50 – 15:40 14:50 – 15:4014:50 – 15:40
8 15:40 – 16:30 15:40 – 16:30 

 

We verwachten onze leerlingen voor 8u25 in de school. De lessen starten om 8u30.             

 

De meeste klassen hebben geen achtste lesuur op maandag en vrijdag. Er zijn evenwel uitzonderingen op dit uurrooster.
In de eerste graad heb je nooit een achtste lesuur en eindigt de school om 15u40.

Op woensdag zijn de lessen 5 minuten vroeger gedaan, om aan te sluiten op het openbaar vervoer.
Sommige zevende jaren hebben ook les op woensdagnamiddag.