Onze school

Veelgestelde vragen

Inschrijven

Alle info rond inschrijvingen in de eerste graad, vind je hier.
Voor de tweede en derde graad kan je hier terecht.

Enkel in het eerste jaar hebben broers en zussen voorrang op andere leerlingen.

Eens je bent ingeschreven in onze school, is deze inschrijving geldig voor je volledige schoolloopbaan. Op het einde van het schooljaar wordt er wel een herbevestiging van de inschrijving gevraagd. Om de organisatie vlot te laten verlopen, vragen wij aan de eigen leerlingen om voor 4 juli hun studiekeuze bekend te maken.

Leerlingen die vanuit onze eerste graad naar de tweede graad willen komen, zijn automatisch ingeschreven, maar moeten hun inschrijving komen bevestigen en attesten binnenleveren voor 4 juli. Hou er rekening mee dat sommige studierichtingen snel volzet zijn.

Om je in te schrijven voor duaal leren op campus Merode kan je hier terecht.

Start schooljaar

Je kan een kastje huren waarin je je boeken kwijt kan.
De huurprijs voor een schooljaar bedraagt €15 + €14 waarborg.
Je hoeft hiervoor geen geld mee te brengen, alles wordt verrekend via de schoolrekening.

De leerlingen van het eerste jaar worden in de refter verwelkomd door hun klassenleraar. Je kan hem of haar vergelijken met de juf of meester van de lagere school. Met al je vragen kan je bij hem of haar terecht.

 • De leerlingen van 1A blijven de eerste 2u bij hun klassenleraar, die hen verwelkomt en de school voorstelt.
 • De leerlingen van 1B krijgen tijdens de voormiddag workshops rond algemene vakken en techniek. Op basis van de indrukken van de voormiddag en de rapportgegevens maken we een eerste samenstelling van de klasgroepen.

OKAN-leerlingen worden verwelkomd op de speelplaats. Ze doen leuke kennismakingsactiviteiten en krijgen een rondleiding in de school.

Leerlingen van het tweede jaar kunnen aan de ramen van de refter kijken bij wie ze in de klas zullen zitten. We vragen onze leerlingen om nieuwe leerlingen hartelijk en gastvrij op te vangen. Ook zij maken eerst kennis met hun nieuwe klassenleraar.  

 • De leerlingen van 2A hebben de ganse voormiddag een onthaalvoormiddag. Hiervoor brengen zij zelf een foto, knutselgerief en tijdschriften mee.
 • De leerlingen van 2B krijgen tijdens de eerste twee uren uitleg van hun klassenleraar. Ze leren elkaar kennen en bespreken de voorwaarden om een goede klasgroep te vormen. Vanaf het derde lesuur volgen ze het normale uurrooster.

Op campus Jef Denyn verwachten we op 1 september alle leerlingen in de tweede- en derdegraadsschool. Alle derdejaars TSO en BSO worden verwacht om 8.30 uur en alle vierdejaars TSO en BSO om 9.20 uur. Het vijfde jaar TSO en BSO start om 10.20 uur. De zesde en zevende jaren TSO en BSO en Se-N-Se beginnen om 10.20 uur. De eerste schooldag eindigen de lessen voor iedereen om 12.00 uur.

Als je in de loop van het schooljaar instapt, word je opgevangen door leerlingenbegeleiding.

Raadpleeg het schoolreglement hier in PDF-formaat.

Je stapt de school binnen met je fiets of bromfiets aan de hand. Je laat je fiets of bromfiets nooit achter op de speelplaats of in de straten rond de school. Op school zijn fietsenbergingen, voorzien van camerabewaking. Zet je fiets of bromfiets daar en zorg ervoor dat hij OP SLOT is. Laat geen waardevolle spullen achter: de school is niet aansprakelijk voor diefstal.

Op een eerste schooldag worden je altijd wel wat vragen gesteld en krijg je informatie meegedeeld. Papier en schrijfgerief heb je zeker nodig.
Vergeet je boekentas niet: je neemt al heel wat zaken mee naar huis.

1ste graad:

Het LO-shirt en de rode veters krijg je van je LO-leerkracht en zullen worden aangerekend via de schoolrekening.

2de en 3de graad:

LO- en werkkledij worden verplicht aangekocht via de webshop.

 • Voor de lessen Lichamelijke Opvoeding heb je een zwarte sportshort en twee paar sportschoenen nodig.
  Je sportschoenen voor binnensport mogen geen zwarte loopzolen hebben en markeer je met rode veters (ook aan te kopen via webshop).
 • In de praktijklessen heb je ook gereedschap nodig. Hiervoor kan je ook in de webshop terecht, maar je bent vrij om dit elders aan te kopen.

Leerlingen van de eerste en tweede graad blijven tijdens de middagpauze op school. Enkel leerlingen die binnen de ring van Mechelen wonen én thuis eten, mogen de school verlaten. Dit mits uitdrukkelijke toestemming van de ouders. De school verlaten tijdens de middag, zonder deze toelating, beschouwen wij als spijbelen. 

 • Leerlingen van de eerste graad lunchen in de refter. Ze krijgen een vaste plaats toegewezen en zijn in de refter op het afgesproken tijdstip. Elke middag wordt er controle uitgevoerd op je aanwezigheid in de refter.
 • Leerlingen van de tweede graad hebben de mogelijkheid om te eten in het atrium of op de speelplaats.
 • Leerlingen van de derde graad mogen tijdens de middagpauze de school wel verlaten, mits voorafgaande toestemming van de ouders.

Kosten en studietoelagen

Een studietoelage bestaat niet meer. Dit werd een schooltoeslag

Je ontvangt automatisch de schooltoeslag wanneer je hier recht op hebt via het groeipakket. Een aparte aanvraag hiervoor is niet nodig. Meer info over het groeipakket vind je hier terug.

 • Wij trachten de schoolkosten over het hele schooljaar te spreiden en voorzien daarom 3 facturen per jaar. Eind december is er een eerste factuur met de afrekening van het eerste trimester. Een tweede schoolrekening is er voor de paasvakantie. Een derde en laatste rekening is er eind juni.
  Voor laatstejaars worden de eindejaarsreizen via een aparte schoolrekening betaald.
 • Wij verwachten dat elke factuur tijdig binnen de 14 dagen na factuurdatum en volledig betaald wordt.
 • De schoolrekening wordt per mail verstuurd naar het e-mailadres waarover de school beschikt.
  Wil je een nieuw e-mailadres toevoegen? Gelieve dan een mail te sturen naar [email protected].
 • Heb je vragen over je schoolrekening? Dan kan je deze stellen door een mail te sturen naar [email protected].

 

Tot de verplichte uitgaven behoren enerzijds uitgaven die noodzakelijk zijn voor een bepaalde studierichting, bijvoorbeeld gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen, specifieke werkboeken, het betalen van kopieën,… Voor elke klas plannen we culturele voorstellingen en organiseren we een sportdag. Klassen nemen deel aan projecten en/of leggen binnen hun optie bedrijfsbezoeken af. De directie controleert de relevantie en overlegt de activiteiten met de schoolraad. Je ontvang bij elke activiteit een brief met informatie rond de praktische afspraken en de geplande onkosten. Tenslotte zijn er nog uitgaven voor de schoolagenda, de examen- en toetsenblaadjes, de turnkledij en werkkledij voorzien van het TSM-logo.

 • Kosten zoals kopies, uitstappen, culturele voorstellingen, huur materiaal,… worden via de schoolrekening verrekend.
 • De bestelling én betaling van gereedschappen, kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen verloopt via onze webshop.
 • Ook een laptop wordt via onze webshop besteld, net als specifieke software.
 • Boeken bestel je via Iddink.

In bijlage bij ons schoolreglement vind je per klas en onderwijsrichting (in het voorbije schooljaar) een lijst met financiële bijdragen. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven en is gebaseerd op de werkelijke uitgaven die het voorbije schooljaar op jaarbasis gemiddeld werden aangerekend aan elke leerling. Deze bedragen zijn richtinggevend en kunnen uiteraard afwijken van de rekening die zal worden toegestuurd voor het huidige schooljaar.

Lessen

LesurenMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
18:30 – 9:208:30 – 9:208:30 – 9:208:30 – 9:208:30 – 9:20
29:20 – 10:109:20 – 10:109:20 – 10:109:20 – 10:109:20 – 10:10
Pauze10:10 – 10:2510:10 – 10:2510:10 – 10:2010:10 – 10:2510:10 – 10:25
310:25 – 11:1510:25 – 11:1510:20 – 11:1010:25 – 11:1510:25 – 11:15
411:15 – 12:0511:15 – 12:0511:10 – 12:0011:15 – 12:0511:15 – 12:05
Middagpauze12:05 – 13:0012:05 – 13:00 12:05 – 13:0012:05 – 13:00
513:00 – 13:5013:00 – 13:50 13:00 – 13:5013:00 – 13:50
613:50 – 14:4013:50 – 14:40 13:50 – 14:4013:50 – 14:40
Pauze14:40 – 14:5014:40 – 14:50 14:40 – 14:5014:40 – 14:50
714:50 – 15:4014:50 – 15:40 14:50 – 15:4014:50 – 15:40
8 15:40 – 16:30 15:40 – 16:30 

 

We verwachten onze leerlingen voor 8u25 in de school. De lessen starten om 8u30.             

 

De meeste klassen hebben geen achtste lesuur op maandag en vrijdag. Er zijn evenwel uitzonderingen op dit uurrooster.
In de eerste graad heb je nooit een achtste lesuur en eindigt de school om 15u40.

Op woensdag zijn de lessen 5 minuten vroeger gedaan, om aan te sluiten op het openbaar vervoer.
Sommige zevende jaren hebben ook les op woensdagnamiddag.

Geverifieerd door MonsterInsights