2de & 3de graad secundair onderwijs

Duaal leren

Duaal leren?

Bij duaal leren volg je een groot deel van het opleidingsprogramma op de werkvloer. Hoeveel dagen je per week op de werkplek leert, hangt af van je studierichting. Ben je geslaagd voor de opleiding? Dan ontvang je een diploma of getuigschrift van de studierichting.

Duaal leren biedt heel wat voordelen:

 • Je ontwikkelt vaardigheden die later goed van pas komen:
  gepast communiceren op de werkvloer, feedback vragen, met deadlines werken …
 • Je leert op school én op de werkplek, en doet dus werkervaring op.
 • Na je studies vind je makkelijker een job.

Welke richtingen?

In het voltijds secundair derde graad kan je de volgende richtingen duaal volgen:

Soorten overeenkomsten

De school kiest in voltijds BSO onderwijs voor een overeenkomst alternerende opleiding (OAO).

 • Je leert 20u tot 24u per week op de werkvloer.
 • Het bedrijf geeft je een leervergoeding van maximaal 560,90 euro per maand. Dit bedrag betreft januari 2021 en wijzigt in functie van de index. Je bouwt ook een aantal sociale zekerheidsrechten op en je ouders hebben nog recht op kindergeld.
 • Je volgt algemene, technische en praktische vakken op school. In totaal is de som van de lesuren op school en de uren op de werkplek gelijk aan het aantal uren van de sector. Bijv. 38u voor onderhoudsmechanica auto.

Hoe instappen?

Leerlingen die arbeidsbereid en arbeidsrijp zijn, kunnen kandidaat zijn om in te stappen in het project vanaf het vijfde jaar. De klassenraad geeft een advies en de leerlingen doen intakegesprekken met erkende bedrijven.

Meer info

Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar de website duaal leren.
Of je kan steeds contact opnemen met onze school.

 015 64 69 00  |   [email protected]

 

Duaal leren?

Bij duaal leren volg je een groot deel van het opleidingsprogramma op de werkvloer. Hoeveel dagen je per week op de werkplek leert, hangt af van je studierichting. Ben je geslaagd voor de opleiding? Dan ontvang je een diploma of getuigschrift van de studierichting.

Duaal leren biedt heel wat voordelen:

 • Je ontwikkelt vaardigheden die later goed van pas komen:
  gepast communiceren op de werkvloer, feedback vragen, met deadlines werken …
 • Je leert op school én op de werkplek, en doet dus werkervaring op.
 • Na je studies vind je makkelijker een job.

Welke richtingen?

In het voltijds secundair derde graad kan je de volgende richtingen duaal volgen:

Soorten overeenkomsten

De school kiest in voltijds BSO onderwijs voor een overeenkomst alternerende opleiding (OAO).

 • Je leert 20u tot 24u per week op de werkvloer.
 • Het bedrijf geeft je een leervergoeding van maximaal 560,90 euro per maand. Dit bedrag betreft januari 2021 en wijzigt in functie van de index. Je bouwt ook een aantal sociale zekerheidsrechten op en je ouders hebben nog recht op kindergeld.
 • Je volgt algemene, technische en praktische vakken op school. In totaal is de som van de lesuren op school en de uren op de werkplek gelijk aan het aantal uren van de sector. Bijv. 38u voor onderhoudsmechanica auto.

Waar staan we voor?

 • Een opleiding op maat
 • Het aanleren van een vak
 • Inoefenen van arbeidsattitudes
 • Voltijds engagement (werk, stage of een ander traject)
 • Je veilig voelen
 • Communicatie met alle betrokkenen

Hoe doen we dat?

 • Een screening bij de start
 • Kleine klasgroepen
 • Algemene vorming
 • Bedrijven als partner
 • Samenwerking met sociale partners
 • Persoonlijke opvolging door het team
 • Succeservaringen 

Voor wie?

De duale mindset !

Jongeren die …

Arbeidsrijp en arbeidsbereid zijn

 • Kiezen voor een andere leerweg
 • Interesse hebben in een specifiek beroep
 • Liever leren door te doen
 • Kennis willen toepassen
 • Soft skills hebben of willen ontwikkelen als communiceren, willen leren, samenwerken, initiatief nemen, …

Dat kan vanaf 15 jaar!

Hoe instappen?

Leerlingen die arbeidsbereid en arbeidsrijp zijn, kunnen kandidaat zijn om in te stappen in het project vanaf het vijfde jaar. De klassenraad geeft een advies en de leerlingen doen intakegesprekken met erkende bedrijven.

Meer info

Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar de website duaal leren.

Of je kan steeds contact opnemen met onze school.
015 64 69 00 | [email protected]

merode

Duaal Leren bevindt zich op campus Merode. Daar krijgen jongeren van 15 tot 25 jaar de kans om leren en werken te combineren onder professionele begeleiding. Je leert er een beroep, gecombineerd met deeltijdse tewerkstelling in een bedrijf.

Geverifieerd door MonsterInsights