Campus Merode Duaal Leren

Werkgever

Info voor de werkgever

Een leerling zet, ondersteund door onze trajectbegeleiding (vakleerkracht en trajectbegeleider), de eerste stap naar werk.
Campus Merode stelt de contracten op in samenspraak met de werkgever. De tewerkstelling sluit aan bij de opleiding van de jongere.

Naast de twee schooldagen werkt de leerling 3 dagen per week met een minimum van 20 uren en een maximum van 24 uren. Als  werkgever gaat u een engagement aan om de jongere te begeleiden en op te leiden. Je sluit een arbeidsongevallenverzekering af en sluit je aan bij de sociale zekerheid. Er wordt steeds een dimona-aangifte gedaan.

Sinds enige tijd zijn de mogelijke contracten :

  • Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)
  • Stagecontract

 Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Deze overeenkomst wordt gebruikt voor opleidingen van 20 uur of meer en waar er alternering is op de werkplek. De leerling krijgt een leervergoeding afhankelijk van de competenties, de vooropleiding en ervaring van de leerling:

  • € 471,50/maand tijdens het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding
  • € 520,30/maand wanneer de leerling het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding of de tweede graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd heeft
  • € 560,90/maand wanneer de leerling het tweede opleidingsjaar van de alternerende opleiding of het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd heeft.

Stageovereenkomst

Een leerling kan werken met een kort stagecontract. De bedoeling van dit stagecontract is om de werkgever en de leerling te laten kennismaken met de werkvloer en de opleiding. Deze stage is van korte duur en zal na een afgesproken periode eventueel overgaan in een OAO. Tijdens deze stageperiode kan het bedrijf in samenwerking met de trajectbegeleiding van de school de noodzakelijke aanvragen voor de erkenning van uw bedrijf in orde brengen.

Voor algemene info of info rond de soorten contracten kan u steeds terecht bij:  

[email protected]| 015/646 967
opleidingen: bouw, lassen en carrosserie

[email protected]| 015/646 968
opleidingen: keukenmedewerker, fastfoodmedewerker, sanitaire en verwarmingsinstallaties, schilder- en behangwerken 

[email protected] | 015/646 969
opleidingen: logistiek helper in de zorginstellingen, administratief medewerker en winkelbediende

Meer informatie?

https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek