Centrum voor Leren & Werken

Duaal leren

Stap op naar een job

Mix leren en werken.

Kom 2 dagen naar school en combineer dit met een job

Screening
De eerste twee weken na de start op school brengen we je kennis, arbeidsattitudes en interesses in kaart.

De klassenraad bepaalt je traject.

Werken met een contract
Je werkt met een OAO (overeenkomst alternerende opleiding), het bedrag dat je verdient hangt af van je vooropleiding. (471,50 euro per maand wanneer je de tweede graad nog niet beëindigd hebt, 520,30 euro in het eerste jaar van je opleiding derde graad, 560,90 euro wanneer je geslaagd bent in het eerste opleidingsjaar van de derde graad)

OF

Aanloopfase
Een aanloopfase helpt je in de overgang van de school naar een echte werkplek wanneer je bereid bent om te werken maar een OAO nog niet kan – dit kan een stage of een vorming zijn.