Waar staan we voor?

 • Een opleiding op maat
 • Het aanleren van een vak
 • Inoefenen van arbeidsattitudes
 • Voltijds engagement (werk, stage of een ander traject)
 • Je veilig voelen
 • Communicatie met alle betrokkenen

Voor wie?

De duale mindset !

Jongeren die …

Arbeidsrijp en arbeidsbereid zijn

 • Kiezen voor een andere leerweg
 • Interesse hebben in een specifiek beroep
 • Liever leren door te doen
 • Kennis willen toepassen
 • Soft skills hebben of willen ontwikkelen als communiceren, willen leren, samenwerken, initiatief nemen, …

Dat kan vanaf 15 jaar!

Hoe doen we dat?

 • Een screening bij de start
 • Kleine klasgroepen
 • Algemene vorming
 • Bedrijven als partner
 • Samenwerking met sociale partners
 • Persoonlijke opvolging door het team
 • Succeservaringen 

Wat kan je behalen?

 • Attest van verworven competenties
 • Getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs
 • Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de 3de graad
 • Diploma van het secundair onderwijs
 • Deelcertificaten en certificaten van onze verschillende opleidingen
 • Nieuw: voor het duaal leren behaal je onderwijskwalificaties en beroepskwalificaties
CLW_Info

Duaal Leren bevindt zich op campus Merode. Daar krijgen jongeren van 15 tot 25 jaar de kans om leren en werken te combineren onder professionele begeleiding. Je leert er een beroep, gecombineerd met deeltijdse tewerkstelling in een bedrijf.